Odstoupení od smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. v internetovém obchodě), má kupující, pokud je spotřebitelem, právo  odstoupit od smlouvy do 90 dnů od převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy však spotřebitel nemá:
- je-li dodávané zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu  (zakázková výroba) 
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 90 dnů od převzetí plnění

 

1. Právní otázky těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Soubor ke stažení:

Odstoupení od smlouvy

Více informací naleznete:

Obchodní podmínky

Zpět do obchodu